Kørestrøm og BPU

Image

EKSPERTER PÅ KØRESTRØM OG BPU

FRA RISIKOVURDERING TIL RETURSTRØMSFORBINDELSER

Nordic Railpower er eksperter i kørestrøm og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Vi er optaget i Banedanmarks KLS-D, og dermed certificeret til at udføre arbejde på og ved Banedanmarks køreledningsanlæg.

Vi kan være behjælpelige med at søge dispensationer, så store maskiner må arbejde tættere på banen, instruere maskinførere, samt forberede maskinjordinger i forbindelse med dette. Endvidere kan vi udarbejde el-sikkerhedsplaner og beskrivelse af arbejdsprocedure.

Kort sagt, er vi med til at skabe sikre og trygge rammer for udførsel af opgaverne.

Vi giver stor værdi for vores kunder og samarbejdspartnere, da vi har stor erfaring med at råde og vejlede før og under arbejdet. Specielt hvis man ikke har den store erfaring med at arbejde ved baneanlæg, er denne rådgivning af stor værdi, da der er rigtig mange ting – også af sikkerhedsmæssig karakter - der skal tages med i betragtning. Særligt i planlægning, projektering og prisfastsættelse af en given opgave. 

Endvidere er vi også kvalificeret til og naturligvis behjælpelige med opgaver, der kræver afbrydelse af kørestrømmen. 

I tæt samarbejde med vores SR-afdeling, sørger vi for, at alle forhold/hensyn mv i forbindelse med kørestrømanlæg bliver beskrevet i en Jernbanesikkerhedsplan. Dette giver dig som kunde en samlet pakke hvor alle sikkerhedstiltag er samlet ét sted.

KØRESTRØM OG BPU
Ring os op for en uforpligtende snak om kørestrømsarbejde. Eller send os en mail og vi tager kontakt til dig.
RING 26 81 70 70
SEND OS EN MAIL
Image
PHILIP SCHOU
ARBEJDSLEDER KØRESTRØM
 
Image

BESKYTTELSE OG POTENTIALUDLIGNING

MANGE ÅRS ERFARING PÅ BANEN

Nordic Railpower udfører opgaver i BPU områder, jordinger i forbindelse med BPU, indbygger isolerende sektioner i hegn, autoværn og andet, som har en udstrækning, der gør dette nødvendigt. Rådgivende ingeniørvirksomheder har vi et godt samarbejde med, hvilket sætter os i stand til hurtigt at kunne afklare spørgsmål, når de opstår under udførelse af opgaverne. Vi er en værdifuld samarbejdspartner på kørestrøm, da vi har stor erfaring og ekspertise med opgaver på jernbanen, og har deltaget i arbejdet på bl.a. Ny Bane – Kh-Rg.

Image
Image
Image
Image
NORDIC RAILPOWER

360° PANO - NY BANE

Image