Sikkerhed på banen

Image

SPECIALISTER I JERNBANESIKKERHED

PROFESSIONEL SIKKERHEDSLEDELSE

Når man arbejder tæt på jernbanen er det meget vigtigt at kende til reglerne omkring jernbanesikkerhed. Nordic Railpower er specialister i jernbanesikkerhed og vi kan hjælpe dig som entreprenør, når du skal overholde jernbanesikkerhedsdirektivet ved udførsel af arbejde på eller ved banen. Vi er den helt rigtige samarbejdspartner for dig, når du har brug for professionel jernbanesikkerhedsledelse.

SR er en fælles betegnelse for forskellige sikkerhedskompetencer og dækker bl.a. SR1, SR2 og Rangerledere. Uanset jeres virksomheds opgave på jernbanen, har vi de rigtige specialister til at hjælpe jer med at opretholde de høje sikkerhedskrav. Nordic Railpowers SR ledere leverer professionel sikkerhedsledelse, hjælper dig med at udarbejde nødvendige jernbanesikkerhedsplaner (JSP) og jernbanesikkerhedsinstruktioner (JSI). Vi sørger for at jeres medarbejdere kan arbejde trygt og effektivt med opretholdelse af den nødvendige sikkerhed ved arbejde på og ved banen.

Kontakt os i dag og lad Nordic Railpower hjælpe din virksomhed med vejledning og sikkerhedsledelse på jeres baneprojekter.

 
Image
Image

KØRESTRØMSAFBRYDELSER

PROFFESSIONEL SIKKERHEDSLEDELSE

Når der arbejdes tættere på spændingsførende konstruktioner (12.5KV og 25KV) end respektafstandene, skal kørestrømmen afbrydes, inden arbejdet må påbegyndes. Nordic Railpower har uddannet sikkerhedspersonale, der hjælper dig med arbejdet omkring jernbanesikkerheden, og sørger for de nødvendige kørestrømsafbrydelser (KA), så du kan komme til at arbejde sikkert og effektivt nær kørestrømsanlægget. Vi hjælper dig med at opretholde en høj sikkerhed for dine medarbejdere og for de maskiner, som du skal benytte på jernbaneopgaven. Har du brug for at få vurderet opgaver og evt. søge om specielle dispensationer, sørger vi også for en effektiv behandling og godkendelse. Kontakt os i dag og lad Nordic Railpower hjælpe din virksomhed til effektiv projektafvikling under professionel sikkerhedsledelse.

 
Image

SIKKERHEDSPLANER OG INSTRUKSER

VI TAGER ANSVARET FOR SIKKERHEDEN

Skal jeres virksomhed udføre arbejde på eller tæt på banenettet ønsker vi at være jeres fortrukne samarbejdspartner. Når man udfører arbejde på jernbanen, kræver det, at der laves en jernbanesikkerhedsplan (JSP). Vi er eksperter i denne disciplin, og du kan trygt overlade dette til os. 

Det er altid entreprenørens ansvar, at der forud for ethvert planlagt arbejde på banen foreligger en jernbanesikkerhedsplan, som er godkendt af Banedanmarks SR-koordinator, da arbejdet ellers ikke må igangsættes. Entreprenøren har ligeledes ansvaret for, at arbejdet i praksis kan udføres som beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen (JSP), herunder at alle oplysninger om fx udsigtslængder og andre fysiske forhold overholdes og er korrekte.

Den person, der står på jernbanesikkerhedsplanen, er ansvarlig for udfærdigelsen af denne, og skal være den samme, som reelt har udfærdiget planen. Endvidere har personen ansvaret for koordinationen med BaneDanmark og deres SR-koordinator.

Disse opgaver og ansvarsområder har vi stor erfaring med, og du kan med ro i maven overlade dem til os.

Image

NORDIC RAILPOWER

PROFESSIONEL SIKKERHEDSLEDELSE