Droneinspektion

Image

Vi er godkendt af

Image

DRONEINSPEKTION

HURTIGERE, BEDRE, BILLIGERE

De seneste års udvikling inden for droneteknologi har givet helt nye og spændende muligheder indenfor droneinspektion, bl.a. i byggeri og anlægsbranchen. Højtopløst GPS tagget data, kombineret med avancerede nye softwareløsninger, giver mulighed for udarbejdelse af nøjagtige 3D punktskydata med en garantereret nøjagtighed ned til få cm. Disse data kan bl.a. bruges til at producere 3D modeller, hvor bl.a beregninger af volumen, højtopløste ortofotos til dokumentation samt digitale terræn og højdemodeller er mulige.

Data opsamlet via fotogrammetri kan med fordel bruges i inspektionsopgaver. Her skal de store datamængder bearbejdes og præsenteres via dedikerede inspektionssystemer, da der oftest tages flere hundrede højtopløste billeder under en inspektion. Termografi med droner giver endvidere nye muligheder inden for bl.a. energioptimering, hvor tage og facader på bygninger kan inspiceres.

Nordic Railpowers professionelle droneenhed benytter droner til at løse inspektions- og dokumentationsopgaver i forbindelse med udvikling samt vedligehold på og omkring banen. Vi er specialister i jernbanesikkerhedsydelser, og håndterer derfor selv alle nødvendige SR-bestillinger og sikkerhedsgodkendelser i forbindelse med overflyvning med drone på baneterrænet.

 
Image
Image

FOTOGRAMMETRI

VEJEN TIL ORTOFOTO OG 3D MODELLERING
Når vi benytter droner til indsamling af geodata, arbejder vi med speciel software til at indsamle data efter et foruddefineret gridnet. De opsamlede geotaggede data danner grundlag for beregningen af en 3D punktsky, der efterfølgende bruges til at udarbejde 3D modeldata og detaljerede højtopløste ortofotos af terrænet under det programmerede grid. Levering af data fra punktskyen kan foretages i en række kendte formater, herunder .LAS, .LAZ eller XYZ data med høj punktmætning og nøjagtighed. 3D modeller kan også leveres som trekantsmodeller med fotorealistiske teksturer. Ortomosaic, som danner grundlaget for det færdige ortofoto, skabes ved at justere hvert enkelt billede i datapakken i forhold til objektiv forvrængning, hældning og topografisk relief. De færdige beregnede mosaikdata bindes sammen til et højopløst billede med høj målenøjagtighed. Det færdige ortofoto kan herefter bruges til en lang række opgaver inden for byggeri og anlæg, bl.a. ved nybyggeri, vedligehold, opmåling, planlægning, inspektion og jordforvaltning.
DRONEINSPEKTION
Ring os op for en uforpligtende snak om droneinspektion. Du kan også sende os en mail og vores fagpersonale kontakter dig.

RING 26 81 70 70

SEND OS EN MAIL

NORDIC RAILPOWER

360° PANO ROSKILDE STATION

Image

TAG- OG BYGNINGSINSPEKTION MED DRONE

NEMMERE ADGANG TIL VIGTIG VIDEN

Hos Nordic Railpower arbejder vi med mange forskellige opgaver, både på og omkring baneterrænet. Et af vores fokusområder er tag- og bygningsinspektion med drone. Vi udfører inspektion af tagflader, karnapper, facader og tagrender.

Vi kan også levere detaljebilleder til gennemgang og tilsyn ved nybyggeri og renovering eller i forbindelse med byggeplanlægning.

Brugen af droner til denne type inspektioner giver mange fordele i forhold til traditionelle metoder. Der er ingen udgifter til lifte og stilladser eller efterfølgende reetablering af det underliggende terræn. Vi kan inspicere områder, som er svært fremkommelige, og vi har ikke behov for at få ryddet arealer til parkering eller opstilling af udstyr.

Disse fordele gør vores droneinspektioner billigere og hurtigere. Resultatet er let tilgængelig inspektionsdata i høj kvalitet og en professionel rapportering, der giver beslutningstageren let adgang til alle nødvendige data gennem vores cloudbaserede CMS.


Image
DRONER I BYGGERIET

VI KAN HJÆLPE DIN VIRKSOMHED MED AT FÅ DET NØDVENDIGE OVERBLIK

Droner kan bruges til indsamling af data i alle faser af byggeriet, fra planlægning til salg, og det efterfølgende vedligehold.

I planlægningsfasen af et byggeri, leverer vi terrænkort med en nøjagtighed ned til få cm (ved afsætning af paspunkter). De færdige beregnede punktskydata kan importeres i AutoCad som målfast og skaleret data. Dataen kan bl.a. bruges til kontrol af byggeriets placering i terræn.

Under selve byggeriet kan løbende optagelser hjælpe byggeledelsen med kontrol af byggeriets fremdrift, dokumentation af adgangsveje til levering af materialer, sikkerhed, materiel på pladsen, volumenberegning af jord, sand og sten med mere.

Når byggeriet står færdigt, kan droner bruges til visualisering under salgsprocessen, både i form af nøjagtige oversigtsbilleder men også til video og billedepræsentation.


 

Image

DOKUMENTATIONSOPGAVER

VÆRDIFULDE OPTAGELSER FRA OVEN

Nordic Railpower benytter også droner til dokumentationsopgaver på baneterrænet. Brugen af droner til disse opgaver giver vores kunder både tidsmæssige og økonomiske fordele, da vi oftest undgår sporspærringer og afbrydelser under dataindsamlingen.

De færdigt beregnede billeddata giver et nøjagtigt tilstandsbillede af det optagede område, og sikrer værdifuld dokumentation i forbindelse med vedligeholds- og udviklingsopgaver. På større byggeprojekter kan månedlige overflyvninger give byggelederen værdifuld viden og levere den nødvendige dokumentation for at holde fremdriften i projektet. Nordic Railpower har bl.a. leveret droneoptagelser af baneterrænet til byggeledelsen på Ny bane - København - Ringsted.

 
Image

ANALYSE OG RAPPORTERING

NEM TILGANG TIL VIGTIG DATA

Den store udfordring ved inspektionsopgaver er de store datamængder, der oftest opsamles under overflyvningerne. Billeddata optages med overlap for at sikre helhed i dokumentationen, og det opsamlede dataset kan bestå af flere hundrede højtopløste billeder.

Når det færdige inspektionsdata efterfølgende skal analyseres, kræver det et dedikeret content management system, der gør det muligt at arbejde professionelt og effektivt med de tunge inspektionsdata. Hos Nordic Railpower tilbyder vi vores kunder den bedste inspektionsplatform på markedet. Vores kunder har direkte adgang til alle deres data og kan selv foretage dataanalyse af de enkelte inspektioner.

Ønsker vores kunder, at vi foretager dataanalysen, tager vores fagfolk sig af opgaven og sørger for hurtig levering af den færdige inspektionsrapport.

KOM NEMT I GANG

PROFESSIONEL INSPEKTION OG RAPPORTERING
 • Oprettelse og rapportering

  Ved første møde fastsættes jeres inspektions-, dokumentations- og rapporteringsbehov. Vi opsætter vores asset management system efter disse ønsker, og opretter en rapporttemplate med de aftalte dataset for at sikre en ensrettet rapportering af opgaver.

 • Godkendelser og indberetninger

  Ved bestilling af inspektionsopgave, sørger vores team for alle nødvendige godkendelser og indberetninger, og der udarbejdes en planlægningsrapport, som godkendes af kunden inden inspektionens start.

 • Inspektion

  Selve inspektionen foretages af vores sikkerhedsuddannede piloter. Ud fra opgavens omfang, lokalitet og inspektionstype, benyttes der forskellige kombinationer af droner, kameratyper og software til at udføre opgaven.

 • Data behandling

  Ud fra opgavens omfang og type, kan det være nødvendigt at tage flere hundrede højtopløste inspektionsbilleder for at skabe det nødvendige beregningsgrundlag. Alle data analyseres og efterbehandles i vores professionelle systemer og vores kunder har direkte adgang til alle beregnede data via vores DMS.

 • Analyse

  Vores kunder har direkte browseradgang til alle inspektionsdata i vores system, og kan selv nemt og professionelt udføre analysen hvis ønsket. Alternativt tilbyder Nordic Railpower at foretage analyse og rapportering med vores faguddannede personale.